CARIERA

 ConducereOrganizareCarieraRepere IstoriceGaleria comandantilorMuzeul armei

 

 

 

 
   

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

 

 pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Medic veterinar gr.III în cadrul microstructurii Infirmerie veterinară la Sectorul de Creştere, Instrucţie şi Dresaj Câini

 

Nr.

crt.

 

 

Nume şi prenume candidat

 

Punctaj la

proba

scrisă

Punctaj la

proba de interviu

Punctaj final

al

concursului

Admis/

Respins

1.

Chiriţă Constantin Cristina-Elena

88

90

89

Admis

2.

Popescu Ion Iulia-Luciana

56

85

70.5

Respins

3.

Băciucu Ion Gabriel

44

-

-

Respins

4.

Ioana Gheorghe Ilie

44

-

-

Respins

5.

Brăcaci-Gîjiu Valentin Valentina-Luiza

40

-

-

Respins

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 01.02.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data 23.01.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Cererea se depune la sediul unităţii militare 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, persoană de contact – secretar, Lt. Iacob Corneliu-George, telefon 0250/739601 int. 146. 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL UNITĂŢII MILITARE 01784 RM.VÂLCEA, LA DATA DE  18.01.2019, ORA 15.30

 

 
   

Rezultatele probei de interviu a concursului pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Medic veterinar gr.III în cadrul microstructurii Infirmerie veterinară la Sectorul de Creştere, Instrucţie şi Dresaj Câini
 

   

ANUNŢ

cu rezultatele probei de interviu

a concursului pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Medic veterinar gr.III în cadrul microstructurii Infirmerie veterinară la Sectorul de Creştere, Instrucţie şi Dresaj Câini

 

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctaj la interviu

Menţiunea admis/respins

1.

CHIRIŢĂ Constantin CRISTINA-ELENA

90

Admis

2.

POPESCU Ion IULIA-LUCIANA

85

Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 16.01.2019, ora 15.30, conform  art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 16.01.2019, până la ora 15.30, persoană de contact – secretar, Lt. Iacob Corneliu-George, telefon 0250/739601 int. 146.




 

   
   

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrisă

 a concursului pentru încadrarea postului postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Medic veterinar gr.III în cadrul microstructurii Infirmerie veterinară la Sectorul de Creştere, Instrucţie şi Dresaj Câini

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctaj la

proba scrisă

Menţiunea

 admis/respins

1.

Chiriţă Constantin Cristina-Elena

88

Admis

2.

Popescu Ion Iulia-Luciana

56

Admis

3.

Băciucu Ion Gabriel

44

Respins

4.

Ioana Gheorghe Ilie

44

Respins

5.

Brăcaci-Gîjiu Valentin Valentina-Luiza

40

Respins

Candidaţii declaraţi „admis” vor susţine interviul în data de 14.01.2019, ora 11.00, la sediul U.M. 01784 Rm.Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu, nr. 31, localitatea Rm.Vâlcea.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrisă pot formula contestaţie până la data de 10.01.2019, ora 15.30, conform  art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 10.01.2019, până la ora 15.30, persoană de contact – secretar, Lt. Iacob Corneliu-George, telefon 0250/739601 int. 146.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL UNITĂŢII MILITARE 01784 RM.VÂLCEA, LA DATA DE 09.01.2019, ORA 15.30

 

Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual
pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II din cadrul microstructurii Compartiment Stat Major la Baza de Instruire pentru Apărare CBRN

    ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual
pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II din cadrul microstructurii Compartiment Stat Major la Baza de Instruire pentru Apărare CBRN
 

Nr.

crt.

 

 

Nume şi prenume candidat

 

Punctaj la

proba

scrisă

Punctaj la

proba de interviu

Punctaj final

al

concursului

Admis/

Respins

1

Ancuţa Ion Graţiela-Maria

84

90

87

Admis

2

Gonţ Radu Amalia-Adriana

52

85

68,5

Respins

Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 11.01.2019, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data 07.01.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

Cererea se depune la sediul unităţii militare 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, persoană de contact – secretar, Lt.col. Vătafu Gheorghe, telefon 0250/739601 int. 146.




 

 
 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual
pe perioadă nedeterminată de Medic veterinar gr.III în cadrul microstructurii Infirmerie veterinară la Sectorul de Creştere, Instrucţie şi Dresaj Câini

    ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual
pe perioadă nedeterminată de Medic veterinar gr.III în cadrul microstructurii Infirmerie veterinară la Sectorul de Creştere, Instrucţie şi Dresaj Câini
 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul  selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii

 dosarului

 

1.

Armeanu C. Valentin-Cristian

Respins

Candidatul nu a depus la dosar documente care să ateste vechimea în specialitatea studiilor.

2.

Băciucu I. Gabriel

Admis

 

3.

Brăcaci-Gîjiu V. Valentina-Luiza

Admis

 

4.

Chiriţă C. Cristina-Elena

Admis

 

5.

Ioana Gh. Ilie

Admis

 

6.

Popescu I. Iulia-Luciana

Admis

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 08.01.2019, ora 11.00, la sediul U.M. 01784 Rm.Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu, nr. 31, localitatea Rm.Vâlcea.


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 27.12.2018 ora 15.30 (03.01.2019 ora 15.30, în cazul în care ziua de 27.12.2018 va fi stabilită nelucrătoare), conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.


Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 27.12.2018 până la ora 15.30 (03.01.2019 până la ora 15.30, în cazul în care ziua de 27.12.2018 va fi stabilită nelucrătoare), persoană de contact – secretar, Lt. Iacob George, telefon 0250/739601 int. 146.


 

 
 

Rezultatele probei de interviu a concursului pentru încadrarea postului de execuţie  de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II

    ANUNŢ
cu rezultatele probei de interviu
a concursului pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual
pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II din cadrul microstructurii Compartiment Stat Major la Baza de Instruire pentru Apărare CBRN

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctaj la

proba de interviu

Menţiunea

 admis/respins

1.

Ancuţa Ion Graţiela-Maria

90

Admis

2.

Gonţ Radu Amalia-Adriana

85

Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 21.12.2018, ora 15.30, conform art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.


Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 21.12.2018, până la ora 15.30, persoană de contact – secretar, Lt.col. Vătafu Gheorghe, telefon 0250/739601 int. 146.

 

 
 

Rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului de execuţie  de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II

    ANUNŢ
cu rezultatele probei scrisă
a concursului pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual
pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II din cadrul microstructurii Compartiment Stat Major la Baza de Instruire pentru Apărare CBRN
 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Punctaj la

proba scrisă

Menţiunea

 admis/respins

1.

Ancuţa Ion Graţiela-Maria

84

Admis

2.

Gonţ Radu Amalia-Adriana

52

Admis

Candidaţii declaraţi „admis” vor susţine interviul în data de 19.12.2018, ora 11.00, la sediul U.M. 01784 Rm.Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu, nr. 31, localitatea Rm.Vâlcea.


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrisă pot formula contestaţie până la data de 17.12.2018, ora 15.30, conform art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.


Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 17.12.2018, până la ora 15.30, persoană de contact – secretar, Lt.col. Vătafu Gheorghe, telefon 0250/739601 int. 146.

 

   
 
 
Rezultatele examinării medicale a candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist psiholog
    A N U N Ţ
cu rezultatele examinării medicale a candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de
Ofiţer specialist psiholog (gradul căpitan) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultat

Observaţii

1.

Anton Alexandru Iulia-Georgiana

APT

-


Candidaţii declaraţi APT se vor prezenta la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba-Iulia (B-dul Revoluţiei din Decembrie 1989 nr. 25, mun. Alba-Iulia, jud. Alba), în data de 14.09.2018, ora 07.00, pentru evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică.


Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
-documente de identitate;
- ustensile de scris;
-echipament sportiv adecvat probelor de verificare.


Alte detalii se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs.
 

   
 
 
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de execuţie  de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II
    ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual
pe perioadă nedeterminată de Economist Gr.II din cadrul microstructurii Compartiment Stat Major la Baza de Instruire pentru Apărare CBRN
 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidatului

 

Rezultatul  selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii

 dosarului

 

1.

Ancuţa Ion Graţiela-Maria

Admis

 

2.

Cicu Nicolae Viorel

Respins

Candidatul nu a prezentat în original, documente care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, ulterior absolvirii studiilor superioare în domeniul ştiinţe economice.

3.

Gonţ Radu Amalia-Adriana

Admis

 


Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 13.12.2018, ora 11.00, la sediul U.M. 01784 Rm.Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu, nr. 31, localitatea Rm.Vâlcea.


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 10.12.2018, ora 15.30, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 10.12.2018, până la ora 15.30, persoană de contact – secretar, Lt.col. Vătafu Gheorghe, telefon 0250/739601 int. 146.

 

 
 
Concurs ocupare Medic veterinar Gr.III
     

                                     ANUNŢ

privind organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de execuţie, de personal civil contractual, de Medic veterinar gr.III
    
 

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA:

 

 
Concurs ocupare Economist Gr.II
     

                                     ANUNŢ


     privind organizarea concursului de ocupare pe   perioadă nedeterminată, a unui post vacant de execuţie, de personal civil contractual, de Economist Gr.II, - la Unitatea Militară 01784 C Câmpulung-Muscel, jud. Argeş

 

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA:

 

 
 
 
Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare pentru postul de administrator depozit alimente
   

                                                                     A N U N Ţ


cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea postului de administrator depozit alimente ( gradul plutonier adjutant ) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultat

Motivul respingerii

1.

Avram Gheorghe Ionica

RESPINS

- nu indeplineşte condiţiile specifice conform art. 6 alin (1) lit. n)-o) din M 124/2017;

2.

Popescu Constantin Andrei Alexandru

 

RESPINS

- nu indeplineşte condiţiile specifice conform art. 6 alin (1) lit. m) din M 124/2017;

3.

Tiţa Dumitru  Adina-Elena

 

RESPINS

- nu indeplineşte condiţiile specifice conform art. 6 alin (1) lit. n)-o) din M 124/2017;

4.

Porfire Alexandru  Ion-Cristian

ADMIS

-



Candidaţii declaraţi ADMIS se vor prezenta la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” (Strada Negru-Vodă nr. 47 localitatea Piteşti, judeţul Argeş), în perioada 03.-06.12.2018, pentru examinarea medicală. Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
- documente de identitate;
- adeverinţă tip de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
- formularul tip, care va fi pus la dispoziţie de U.M. 01784 Rm. Vâlcea;
Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.
Candidaţii declaraţi RESPINS pot depune contestaţii la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, până la data de 20.11.2018 orele 16.00.
 

 

 
 
Tematica și bibliografia pentru instructor principal la SIOC
     

         TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU SUSŢINEREA PROBELOR DE CUNOŞTINŢE MILITARE GENERALE ŞI DE SPECIALITATE POTRIVIT POSTULUI DIDACTIC DE INSTRUCTOR PRINCIPAL LA CATEDRA SECURITATE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI INSTRUCŢIE CANINĂ – CENTRUL DE INSTRUIRE PENTRU GENIU. EOD ŞI APĂRARE CBRN ,, PANAIT DONICI ”
 

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA:

 

 
 
Tematica și bibliografia pentru ocuparerea funcției de instructor principal 
     

          TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INSTRUCTOR PRINCIPAL / CATEDRA PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ ŞI TACTICĂ
 

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA:

 

 
 
Tematica și bibliografia pentru concursul de ocupare a funcțiilor vacante de Instructor (MM)
     

          TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNŢIILOR VACANTE
DE INSTRUCTOR (MM) ÎN CATEDRA PREGĂTIRE MILITARĂ DE SPECIALITATE ÎN ARMA GENIU
 

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA:

 

 
 
Rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini ale candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist psiholog
    ANUNȚ

Rezultatele finale ale testelor eliminatorii de aptitudini ale candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de
Ofiţer specialist psiholog (gradul căpitan) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Examinarea medicală

Evaluarea psihologică şi Evaluarea nivelului de pregătire fizică

Rezultate finale după testele de aptitudini

1.

Anton Alexandru Iulia-Georgiana

APT

 

ADMIS

 

ADMIS

Candidaţii declaraţi ADMIS în urma testelor eliminatorii de aptitudini se vor prezenta în data de 20.09.2018 orele 11.30 la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea în vederea susţinerii testului scris.
Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
-documente de identitate;
-pix cu pastă de culoare albastră; nu se admit instrumente de scris de altă culoare şi/sau care permit ştergerea şi rescrierea.
 

 

 
 
Rezultatele examinării medicale a candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist psiholog
    A N U N Ţ
cu rezultatele examinării medicale a candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de
Ofiţer specialist psiholog (gradul căpitan) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)
 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultat

Observaţii

1.

Anton Alexandru Iulia-Georgiana

APT

-

Candidaţii declaraţi APT se vor prezenta la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba-Iulia (B-dul Revoluţiei din Decembrie 1989 nr. 25, mun. Alba-Iulia, jud. Alba), în data de 14.09.2018, ora 07.00, pentru evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică.
Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
-documente de identitate;
- ustensile de scris;
-echipament sportiv adecvat probelor de verificare.

Alte detalii se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs.
 

 
 
Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea postului de specialist psiholog
   

A N U N Ţ
cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist psiholog) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultat

Motivul respingerii

1.

Anton Iulia-Georgiana

ADMIS

-

Candidaţii declaraţi ADMIS se vor prezenta la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” (Strada Negru-Vodă nr. 47 localitatea Piteşti, judeţul Argeş), în perioada 05.09.2018-07.09.2018, pentru examinarea medicală. Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
- documente de identitate;
- adeverinţă tip de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
- formularul tip, care va fi pus la dispoziţie de U.M. 01784 Rm. Vâlcea;
Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.
Candidaţii declaraţi RESPINS pot depune contestaţii la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, până la data de 27.08.2018 orele 16.00.
 

 
 
Concurs ofiţer specialist psiholog
     

          U.M. 02490 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA:

 

 
 
Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Instructor de educaţie fizică prin chemare/rechemare în activitate
 
    A N U N Ţ
cu rezultatele concursului pentru ocuparea postului de
Instructor de educaţie fizică la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)
prin chemare/rechemare în activitate

 

Nr.

crt.

-Gradul (după caz), numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului *

Notă obţinută

ADMIS /

RESPINS /

ABSENT

Obs.

1

Negoescu Ion Alina-Elena

10

ADMIS

 

2

Dobrovici Valeriu Cătălin

8,80

RESPINS

 

   
 
Rezultatele examinării medicale a candidaților la concursul pentru ocaparea postului de Instructor de educație fizică
    A N U N Ţ
cu rezultatele examinării medicale a candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de
Instructor de educaţie fizică (gradul maior) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat :
1. Negoescu Ion Alina-Elena APT -
2. Mazilu Gheorghe Constantin-Marian APT -
3. Dobrovici Valeriu Cătălin APT -
4. Matei Gheorghe Gheorghe-Alin RESPINS - Candidatul nu a pus la dispoziţia comisiei fişa de examinare medicală.

Candidaţii declaraţi APT se vor prezenta la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Alba-Iulia (B-dul Revoluţiei din Decembrie 1989 nr. 25, mun. Alba-Iulia, jud. Alba), în data de 18.07.2018, ora 07.00, pentru evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică.
Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
-documente de identitate;
- ustensile de scris;
-echipament sportiv adecvat probelor de verificare.
Alte detalii se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs.
 
   
 
Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea postului de Instructor de educaţie fizică
        A N U N Ţ

cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs pentru ocuparea postului de Instructor de educaţie fizică (gradul maior) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie)

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultat Motivul respingerii
1. Negoescu Alina-Elena ADMIS
2. Mazilu Constantin-Marian ADMIS
3. Matei Gheorghe-Alin ADMIS
4. Dobrovici Cătălin ADMIS

Candidaţii declaraţi ADMIS se vor prezenta la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu” (Strada Negru-Vodă nr. 47 localitatea Piteşti, judeţul Argeş), în perioada 09-13.07.2018, pentru examinarea medicală. Aceştia vor avea asupra lor următoarele:
- documente de identitate;
- adeverinţă tip de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
- formularul tip, care va fi pus la dispoziţie de U.M. 01784 Rm. Vâlcea;
Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate.
Candidaţii declaraţi RESPINS pot depune contestaţii la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, până la data de 28.06.2018 orele 16.00.
 

   
 
 
 
Rezultate concurs de promovare a personalului civil contractual
     

       

A N U N Ţ

cu rezultatele probei scrise a examenului de promovare a personalului civil contractual încadrat în funcţie prevăzută cu nivel de studii medii în funcţie cu nivel de studii superior

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctaj la proba scrisă

Menţiunea

admis/respins

1.

Stoican Claudiu-Nicolae

95

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 27.06.2018, ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

 
 
Concurs de ocupare a unei funcţii de execuţie prevăzută cu grad de ofiţer
     

        U.M. 02490 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

OFIŢERI:

Instructor de educaţie fizică (gradul maior) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie):
 

DETALII:

 

 
 
Concurs de ocupare a unei funcţii de execuţie prevăzută cu grad de ofiţer
     

        U.M. 02490 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare a unor funcţii de execuţie prevăzute cu grade de ofiţeri, maiştri militari sau de subofiţeri, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

OFIŢERI:

Instructor de educaţie fizică (gradul maior) la U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea (1 funcţie):
 

DETALII:

 

 
 
Concurs de promovare a personalului civil contractual
     

          În data de 26.06.2018, la sediul U.M. 01784 Rm.Vâlcea, din loc. Rm.Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr.31, se va desfăşura concursul de promovarea a personalului civil contractual încadrat în funcţie prevăzută cu nivel de studii medii, în funcţie prevăzută cu nivel de studii superior în cadrul compartimentului financiar-contabil, astfel:
- 26.06.2018 – orele 10:00 – 13.00 proba scrisă;
          Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute art. 43 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, art. 6 alin. (3), (4) şi (7) din Anexa
nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015, pot depune cererea de participare la examen, însoţită de dosarul de înscriere la examen la Biroul resurse umane, până la data de 18.06.2018 ora 14.00.

BIBLIOGRAFIE si TEMATICA:

 

 
 
Jurământ militar

   Programul activităţilor desfăşurate cu acest prilej este următorul:

10.30

11.00

Întâmpinarea distinşilor oaspeţi

11.00

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

Ceremonia militară şi religioasă

§ Întâmpinarea persoanei oficiale, prezentarea onorului şi trecerea în revistă a efectivelor;

§ Alocuţiunea comandantului Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN ,,Panait Donici” despre semnificaţia depunerii Jurământului Militar

§ Oficierea serviciului religios

§ Prezentarea onorului la drapel şi deplasarea Drapelului de Luptă în faţa formaţiei;

§ Rostirea Jurământului Militar de către soldaţii profesionişti

§ Rostirea rugăciunii de sacrali8are a legământului militar;

§ Adresarea îndemnului, de către comandantul centrului, către soldaţii profesionişti, care au depus Jurământul Militar;

§ Alocuţiuni ale reprezentanţilor administraţiei publice locale: prefect, preşedintele Consiliului Judeţean, primarul municipiului;

§ Alocuţiunea reprezentantului eşalonului superior;

§ Intonarea Imnului Naţional al României de către întregul efectiv participant la ceremonie;

§ Defilarea efectivelor Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN ,,Panait Donici”.

 

       Sâmbătă, 13 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, în scuarul Mircea cel Bătrân din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, va avea loc ceremonia de depunere a jurământului militar de către 72 de soldaţi profesionişti aflaţi la pregătire în cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN ,,Panait Donici”.
 

 

 
 
 
Seminarul de profil geniu si EOD

   

 

       În perioada 16-17.11.2017, la iniţiativa domnului general de brigadă Gheorghe Soare - locţiitorul comandantului Diviziei 2 Infanterie ,,Getica”, în cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN ,,Panait Donici” s-a desfăşurat ,,Seminarul de profil geniu şi EOD”, activitate la care au participat comandanţii structurilor de geniu şi EOD din Armata României.
În cadrul acestui seminar au fost abordate teme referitoare la rolul, locul, misiunile structurilor de geniu şi EOD existente la nivelul categoriilor de forţe din Ministerul Apărării Naţionale precum şi despre perspectiva achiziţionării şi înzestrării cu tehnică şi echipamente specifice.