EOD

 

 

MISIUNILE PRINCIPALE ALE BAZEI DE INSTRUIRE PENTRU EOD

 

Formarea şi dezvoltarea profesională a operatorilor EOD, şefilor de echipă EOD, operatorilor EOR, precum şi instruirea în domeniul C-IED a personalului militar, în operaţii naţionale şi multinaţionale, pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

 

   

 

Oferta de cursuri 2016-2017       Link

 

 

Cursuri organizate de Baza EOD       Link

 

Cursuri organizate de Baza EOD 2018-2019       Link

 

 

CURSURI PENTRU PERSONALUL EOD

Curs de bază EOD 15 săptămâni

Curs de neutralizare a dispozitivelor explozive improvizate 6 săptămâni

 

CURSURI PENTRU PERSONALUL NON EOD

Curs de recunoaştere a muniţiilor neexplodate – 4 săptămâni

METODOLOGIA, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU SUSŢINEREA PROBELOR DE CUNOŞTINŢE MILITARE GENERALE ŞI DE SPECIALITATE  PENTRU POSTURILE DIDACTICE

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU SUSŢINEREA PROBELOR DE CUNOŞTINŢE MILITARE GENERALE ŞI DE SPECIALITATE  POTRIVIT POSTULUI DIDACTIC DE INSTRUCTOR SUPERIOR ȘI ȘEF COMISIE DIDACTICĂ LA CATEDRA CURSURI EOD ȘI EOR DIN CADRUL BAZEI DE INSTRUIRE PENTRU EOD

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA CURSURILE DE PERFECŢIONARE/SPECIALIZARE ORGANIZATE ÎN BAZA EOD începând cu anul de învățământ 2018