SCDCA

 CercetareLectii invatatePublicatii

           

             

        Secţia Cercetare, Dezvoltare şi Capabilități în Armă este structura specializată a Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”, desfăşurându-şi activitatea în următoarele domenii specifice:

  • cercetarea ştiinţifică aplicativă în domeniul operaţional, tehnic şi tactic, orientată spre identificarea tendinţelor de dezvoltare pe plan naţional şi internaţional a diverselor aspecte conexe armei geniu şi a posibilităţii de aplicare a acestora la nivelul structurilor de geniu din armata României, în vederea modernizării lor sub aspectul organizării, înzestrării şi utilizării;

  • dezvoltarea şi modernizarea armei geniu în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor de geniu cu cele similare ale altor armate NATO;

  • reglementări în arma geniu prin elaborarea proiectelor de acte normative specifice, doctrine şi manuale militare pe linia armei, necesare pregătirii, conducerii şi întrebuinţării armei pe timp de pace, în situaţii de criză, la război şi în perioada postconflict;

  • standardizarea în domeniile organizării, înzestrării, instruirii şi utilizării structurilor de geniu, din punct de vedere operaţional-procedural şi al instrucţiei;

  • culegerea şi valorificarea experienţei acumulate în procesul de instruire şi în alte activităţi desfăşurate de unităţile/subunităţile de geniu şi EOD din cadrul Forţelor Terestre şi pe linia activităţilor conexe armei geniu;

  • editarea revistei armei geniu şi a altor publicaţii pe linia armei;

  • participarea la proiectarea şi aplicarea politicilor de dezvoltare, modernizare şi transformare a armei Geniu şi specialităţii militare EOD.